Ny lärobok:

Administration 1


Läromedelspaketet med lärobok och arbetsbok med repetitionsuppgifter samt facit är utarbetat enligt Skolverkets kursplaner för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men lämpar sig även för bransch- och vuxenutbildningar. Till varje kapitel hör övnings- och diskussionsuppgifter.


Innehåll:
1. Att arbeta med administration
2. Privat och offentlig sektor
3. Inköpsrutiner och handelsdokument
4. Organisation och arbetsformer
5. Att arbeta med service
6. Att handlägga ett ärende
7. Att anordna möten, konferenser och event
8. Att arbeta i reception
9. Personaladministration
10. Intern och extern information
11. Arbetsrätt
12. Din arbetsmiljö

 

Till läroboken finns en arbetsbok med 102 stycken kontrollfrågor.

 


Var finns boken?

Köp boken: Direkt från förlaget │ Läromedia │Bokus 


Administration 1