Vi producerar läromedel enligt Skolverkets kursplaner Gy 2011

Våra läromedel kan användas i lärarledd undervisning eller för självstudier – både som kursböcker och som handböcker efter kursen. Pedagogiken är tydlig och går från helhet till delar. Kapitlen behöver dock inte läsas i ordningsföljd.

Läroböckerna är helt och hållet skrivna utifrån de riktlinjer som anges i Skolverkets kursplaner GY2011. Till de flesta av läroböckerna finns en arbetsbok för repetition och inlärning av kursen.

 

MEJLA FÖR MER INFORMATION

DU HITTAR BÖCKERNA HÄR