Ny lärobok:

GRÄNSSNITTSDESIGN

Denna lärobok handlar om hur man skapar digitala gränssnitt, främst för webbplatser. Den är skriven utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplan Gy2011 (kurskod GRÄGRÄ0). Boken kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig särskilt väl för självstudier. Boken varvar teori med praktiska övningar och guidar läsaren steg för steg genom ett eget gränssnittsprojekt.

Köp boken på AdlibrisBokus 

Arbetsbok

Till läroboken hör en praktisk arbetsbok.
Den består av följande delar:

1. Repetitionsfrågor för kunskapskontroll och repetition.
2. En utförlig projektplan för ett gränssnittsprojekt.
3. En utvärderingsrapport.
4. En mall för stilguide.
5. En mall för källkritik på internet

Köp boken på Adlibris │ Bokus │ 

Ladda ner övningsfiler

Ny lärobok:

PERSONLIG FÖRSÄLJNING 1

Boken är skriven utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplaner Gy2011 och Vux 2012 (kurskod FÖSPER01). Den kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig mycket bra för självstudier.

Läroboken handlar bland annat om ...

  • hur man planerar, organiserar och genomför säljarbete inom handels- och tjänstesektor
  • hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs,
  • hur attityder och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer,
  • hur man gör säljkalkyler och
  • hur man arbetar miljöanpassat och ergonomiskt.
Boken är skriven utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplaner Gy2011 och Vux 2012 (kurskod FÖSPER01). Den kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig mycket bra för självstudier.

Personlig försäljning 1 innehåller sammanlagt 87 stycken övningar, diskussions- och repetitionsfrågor.

Köp boken på Adlibris │ Bokus │