Ny lärobok:

Inköp 1

Inköp 1 är en lärobok för gymnasiet om grundläggande inköpsteknik. Den är skriven utifrån Skolverkets riktlinjer (kurskod INKINK01). Boken varvar praktiska övningar med teori på ett pedagogiskt sätt. I boken finns uppgifter för fördjupning och diskussion efter varje kapitel. Till läroboken finns också en arbetsbok med 118 kontrollfrågor samt projektuppgifter som eleven kan göra parallellt med kursen. Till läroboken hör en praktisk arbetsbok att arbeta med parallellt med varje kapitel. 

Köp boken: Direkt från förlagetLäromedia 

Arbetsbok

Arbetsboken består av följande delar:

1. Repetitionsfrågor för kunskapskontroll.

2. En projektplan för ett inköpsprojekt.

3. En utvärderingsrapport.  


Ny lärobok:

Personlig försäljning 1

Boken är skriven utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplaner Gy2011 och Vux 2012 (kurskod FÖSPER01). Den kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig mycket bra för självstudier.

Läroboken handlar bland annat om ...

  • hur man planerar, organiserar och genomför säljarbete inom handels- och tjänstesektor
  • hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs,
  • hur attityder och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer,
  • hur man gör säljkalkyler och
  • hur man arbetar miljöanpassat och ergonomiskt.
Boken är skriven utifrån skolverkets riktlinjer för gymnasiets nya kursplaner Gy2011 och Vux 2012 (kurskod FÖSPER01). Den kan användas i lärarledd undervisning, men lämpar sig mycket bra för självstudier.

Personlig försäljning 1 innehåller sammanlagt 87 stycken övningar, diskussions- och repetitionsfrågor.

Var finns boken?

Köp boken: Direkt från förlaget │ Läromedia │