Ny lärobok:

Digitalt skapande 1


I läromedlet Digitalt Skapande 1 får du tillgång till de redskap som du behöver för att kunna utveckla din kreativitet till att skapa och kommunicera med digital teknik. Läroboken består av en teoridel, samt en praktisk del. Lärobokens teoretiska avsnitt är inte bundna till någon specifik programvara. Som rekommenderad programvara till den praktiska delen har vi valt Photoshop, som är det världsledande programmet för digitalt skapande på professionell nivå. Till läroboken hör en arbetsbok med tillhörande facit.


Lärobokens innehåll:


DEL 1 – DIGITALT SKAPANDE
1. Kreativitet och digitalt skapande
2. Att stjäla smart
3. Konsten att berätta
4. Förlagor och manuskript
5. Layout och grafisk design
6. Liten färglära
7. Foto och kamerakunskap
8. Att berätta med ljud
9. Ljud och musik i film
10. Att berätta med film
11. Starta en hemsida med Weebly

 

DEL 2 – PHOTOSHOP CC
12. Arbetsytan i
13. Grunderna
14. Fotoredigering
15. Rita och måla
16. Animering
17. Redigera video

Var finns boken?

Köp boken: Direkt från förlaget │ Läromedia │